Právo duševního vlastnictví

Právní služby týkající se ochrany patentů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů a ochrany autorských práv.

Ochrana duševní vlastnictví, Vašich nehmotných statků, je stejně důležitá jako řádná péče o finanční prostředky a hmotný majetek. Neměli byste proto váhat s kroky, které Vám ochranu Vašeho duševního vlastnictví zajistí. Dokážeme Vám efektivně pomoci jak se samotnou ochranou duševního vlastnictví (prevence), tak i v případných sporech plynoucích ze zásahů do práv duševního vlastnictví.

Zajistíme pro Vás například:

  • zpracování dokumentace týkající se duševního vlastnictví (např. licenční podmínky)
  • zastupování v řízení vedeném u Úřadu průmyslového vlastnictví (registrace ochranných známek, patentů k vynálezům…)
  • ochranu duševního vlastnictví a zastoupení v souvisejících sporech (kolize ochranných známek, porušení práv duševního vlastnictví…)
  • ochranu před nekalou soutěží
  • konzultace v problematice reklamního práva
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.