Právo nemovitostí a advokátní úschovy

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti nemovitostí. Prodej či pořízení nemovitosti patří mezi nejvýznamnější rozhodnutí v životě. Ať již spolupracujete s realitní kanceláří, nebo si nákup či prodej zajišťujete sami, využijte našich právních služeb a buďte si jistí, že každá fáze transakce je v odborných rukou.

Realitní kanceláře u nás také najdou plnohodnotný a důkladný právní servis cílený na eliminaci případných rizik. Věnujte svůj čas byznysu a právní otázky nechte na nás.

Poskytujeme také advokátní úschovu. Úschova zajišťuje, aby kupující měl jistotu vrácení kupní ceny, pokud by se nepodařilo prodej dotáhnout do zdárného konce (zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí) a prodávající jistotu získání kupní ceny, pokud se prodej realizuje. Finanční podmínky máme nastavené tak, aby úschova u naší advokátní kanceláře byla levnější než u notářů nebo v bance.

Plánujete kroky, které budou vyžadovat po katastrálním úřadu provedení jednoho z druhů zápisů do katastru nemovitostí: vklad práva, záznam či poznámku? Řízení o zápisu do katastru nemovitostí není vždy jednoduché, zejména proto, že správní praxe úřadů na našem území není zcela sjednocená. Úřady tak při vyřizování podání často postupují rozdílně. Vyhněte se nečekaným komplikacím a nechte tuto agendu na nás.

Díky našim zkušenostem jsme připraveni Vás provést optimálním postupem při převodu či pronájmu nemovitosti od inzerce, přes jednání se zájemci po konečnou realizaci celé transakce.

Svým klientům nabízíme v oblasti práva nemovitostí zejména následující služby:

 • převody nemovitostí, sepis kupních, darovacích a nájemních smluv
 • zřizování služebností (věcných břemen) – zejména užívání nemovitosti, právo cesty, inženýrské sítě apod.
 • advokátní úschovy při převodu nemovitostí
 • poradenství a zastupování u sousedských sporů
 • právní pomoc v záležitostech společenství vlastníků jednotek
 • zastupování klienta při jednáních s protistranou, realitní kanceláří, bankou, katastrálním úřadem a jinými správními orgány
 • revize smluvní dokumentace k transakci zpracovaných druhou stranou (rezervační, o smlouvě budoucí, kupní, darovací apod.)
 • zajištění smluvních vztahů s dodavateli
 • právní servis pro developerské projekty
 • kontrola právního stavu nemovitostí
 • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
 • příprava návrhů na vklad
 • příprava a revize nájemních a podnájemních smluv
 • výpovědi nájmů a podnájmů
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • zastupování v souvislosti se spory mezi majiteli a nájemci
 • právní konzultace ohledně nemovitostí
 • komplexní pomoc s prodejem nebo pronájmem nemovitostí od nalezení zájemce po realizaci transakce

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.