Rodinné právo Jihlava

Rodinné právo Jihlava představuje řešení náročných situací spojených s rodinou, vzájemným soužitím a v neposlední řadě s vypořádáním rodinných poměrů. Jak možná víte, tato právní oblast se věnuje problematice, nejčastěji spojené s rozvodovými řízeními a se vším, co mu předchází a co po něm následuje. Každopádně není pro nikoho příjemné, když je nutné poněkud změnit dosavadní život a samozřejmě se s tím srovnat, pokud možno co nejlépe. 

Naše advokátní kancelář vám nejen poradí, ale bude vás zastupovat při rozvodu, uděláme maximum pro to, abyste z toho vyšli v rámci možností co nejuspokojivěji. Nedokážeme sice odstranit ony šrámy na duši, ale v rámci rodinného práva Jihlava dokážeme zachránit nejen zbytky důstojnosti, ale často také majetek. Rodinné právo Jihlava se tedy specializuje na následující aspekty: rozvod manželství, úprava poměrů k dětem, výživné, vypořádání v souvislosti se společným jměním manželů.