Výživné

Výživné je pro oprávněnou osobu často jediným příjmem, ze kterého může uspokojovat své životní potřeby. Je proto vhodné obrátit se na nás, abychom Vás seznámili s veškerými právy, které v oblasti výživného máte, a pomohli Vám uplatnit Vaše práva v plné rozsahu.

 

Současný občanský zákoník zná několik forem výživného, kterými jsou vyživovací povinnost mezi manželi, vyživovací povinnost rozvedeného manžela, vyživovací povinnost vůči neprovdané matce a vyživovací povinnost předků a potomků.

 

V oblasti výživného poskytujeme zejména následující služby:

 • vymáhání výživného vůči nezletilým dětem
 • vymáhání výživného vůči zletilým dětem
 • vymáhání výživného dětí vůči rodičům
 • vymáhání výživného mezi manželi
 • vymáhání výživného rozvedeného manžela
 • vymáhání výživného neprovdané matky
 • zastupování při mimosoudním vyjednávání
 • zastupování v soudním řízení o výživné
 • zastupování v exekučním řízení
 • sepis příslušných návrhů k soudu
 • sepis opravných prostředků
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.