Insolvenční právo

ZASTUPOVÁNÍ VĚŘITELŮ

Potřebujete sepsat insolvenční návrh na svého dlužníka? Máte pohledávku za dlužníkem v úpadku a chcete ji přihlásit do insolvenčního řízení?

Více

KONZULTACE

Chcete konzultovat zamýšlené kroky ve vztahu k zaměstnancům? Přejete si zjistit, jaká máte práva a povinnosti? Potřebujete vyhodnotit rizika?

Více

ZASTUPOVÁNÍ V INCIDENČNÍCH SPORECH

Probíhá u Vás kontrola inspektorátem práce? Jste ve sporu o platnost rozvázání pracovního poměru? Zkrátil Vás zaměstnavatel na Vašich právech?

Více