O nás

Advokát Mgr. Marek Pouzar je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Marek Pouzar, advokát trvale spolupracuje s Mgr. Riou Poláškovou, advokátem, která je taktéž absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Advokátní kancelář se věnuje zejména problematice rodinného práva, pracovního práva, obhajobě v trestním řízení, občanskému a obchodnímu právu, správnímu právu, ale i dalším odvětvím. Zkušenosti má kancelář nejen z oboru advokacie, ale také z oblasti veřejné správy, činnosti územních samosprávných celků a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Nejen proto je Vám advokátní kancelář schopna poskytnout právní služby ve všech oblastech práva.

Komplexní právní poradenství je zaměřeno na klienta a jeho záležitosti, a to jak v osobním životě, tak v rámci podnikatelské či jiné činnosti. Cílem je, aby klient našel řešení nejčastějších životních situací na jednom místě a byla mu poskytnuta pomoc s řešením široké škály problémů.

Klientům jsme dlouhodobými partnery a oporou při řešení obtížných situací. Řešení problémů s odbornou podporou advokáta je totiž kvalitnější a v důsledku i levnější.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Nabízíme kvalitní právní služby ze širokého spektra právních odvětví. Poskytujeme komplexní advokátní služby ve všech oblastech práva. Cílem advokátní kanceláře je postihnout veškeré potřeby a zájmy našich klientů. Jednotlivá odvětví a příklady dílčích problematik, kterými se zabýváme, naleznete v následujícím přehledu.

OBČANSKÉ PRÁVO

 • občanskoprávní spory a zastupování u soudu
 • sepisování smluv a jiných dokumentů
 • právo nemovitostí a advokátní úschovy
 • ochrana spotřebitele
 • směnečné právo
 • právo duševního vlastnictví
 • a další
Více

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvod manželství
 • úprava poměrů k dětem
 • výživné
 • úprava a vypořádání společného jmění manželů
 • a další
Více

OBCHODNÍ PRÁVO

 • sepisování smluv a jiných dokumentů
 • obchodněprávní spory a zastupování u soudu
 • právo obchodních společností a družstev
 • a další
Více

PRACOVNÍ PRÁVO

 • sepis pracovněprávních dokumentů
 • pracovněprávní konzultace
 • zastupování před soudem či inspektorátem práce
 • a další
Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • zastupování věřitelů
 • konzultace
 • zastupování v incidenčních sporech
 • a další
Více

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • územní a stavební řízení
 • právo obcí a krajů
 • přestupkové řízení
 • řízení vedená katastrálním úřadem
 • ostatní správní řízení
 • a další
Více

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • a další
Více

CENÍK

Odměna se sjednává nejčastěji v hodinové sazbě nebo v pevné částce za poskytnutí celé služby (typicky sepis smlouvy). Odměna může být sjednána i podílovou formou, jako úkonová podle advokátního tarifu nebo jako paušální.

Cena za právní služby se sjednává individuálně dle specifik a náročnosti daného případu, či dle preference klienta. V případě jakékoli formy odměňování je klientovi srozumitelně a transparentně vysvětleno, jakým způsobem bude odměna advokáta vypočtena. Tento postup zaručuje možnost klienta svobodně se rozhodnout, zda má za daných podmínek o poskytnutí právní pomoci zájem, či nikoliv.

V případě, že zvažujete s námi navázat spolupráci, kontaktujte nás. Dohodneme si schůzku a probereme na ní veškeré podmínky poskytování právních služeb.