Rodinná domácnost

Víte, že manžel nemůže ohrozit nebo znemožnit v nemovitosti, ve které se nachází Vaše rodinná domácnost? Jak se bránit? Dovoláním se neplatnosti takového právního jednání!

Rodinná domácnost se nachází v bytě nebo domě, ve kterém s druhým manželem bydlíte.

Rodinná domácnost se nezapisuje do katastru nemovitostí.

S tím souvisí, že: Pokud druhý manžel nemovitost, ve které se rodinná domácnost nachází, prodá nebo k ní zřídí např. zástavní právo bez souhlasu druhého manžela, druhá smluvní strana není chráněna s odkazem na dobrou víru ve stav zapsaný v katastru nemovitostí. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.2.2020, č.j.: 21 Cdo 3017/2019-125)