Pojištění advokáta

Výkon advokátní činnosti advokátní kanceláře je pojištěn z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie u Generali Pojišťovny, a.s. na částku 5.000.000,- Kč. Advokátní kancelář může dle požadavku klienta sjednat také ad hoc pojištění profesní odpovědnosti pro konkrétní kauzu, kde lze na přání klienta sjednat i vyšší pojistný limit.