Občanskoprávní spory a zastupování u soudu

Poskytujeme klientům komplexní služby v oblasti občanskoprávních sporů, vymáhání pohledávek a zastupování v občanském soudním řízení.

Spory v oblasti občanského práva vznikají nejčastěji porušením smlouvy nebo povinnosti stanovené zákonem. Klienty zastupujeme jak v soudním řízení, tak při řešení sporů mimosoudní cestou. Právní pomoc v občanskoprávních sporech je základní náplní činnosti advokátní kanceláře. Poskytujeme Vám komplexní právní moc v široké škále občanskoprávních sporů, například:

 • vymáhání pohledávek
 • vymáhání směnečných nároků
 • sousedské spory
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů
 • uplatňování nároků z vadného plnění
 • spotřebitelské spory
 • pracovněprávní spory
 • záležitosti společenství vlastníků jednotek
 • dědické řízení
 • a mnoho dalších typů sporů

Komplexní služby advokátní kanceláře v oblasti občanskoprávních sporů spočívají zejména v následujících službách:

 • posouzení právního postavení stran před zahájením sporu a poskytnutí doporučujícího stanoviska klientovi
 • sepisování předžalobních výzev
 • podpora klienta v jednání o smírném vyřešení sporu
 • sepisování žalob, sdělení a vyjádření
 • sepisování řádných i mimořádných opravných prostředků (odpory, odvolání, dovolání)
 • zastupování při soudních jednáních
 • zastupování v exekučním řízení (jak na straně oprávněných, tak povinných)
 • zastupování a konzultace v dědickém řízení
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.