Ochrana spotřebitele

Právní pomoc v oblasti reklamace zboží, vadného plnění, formulářových smluv a neplnění informační povinnosti.

Spotřebitel vystupuje právních vztazích jako tzv. slabší strana. Oproti podnikateli disponuje méně kvalitními informacemi, menší ekonomickou silou a je proto v nevýhodné vyjednávací pozici při uzavírání smluv. Právní řád tuto nerovnováhu kompenzuje poměrně rozsáhlou úpravou ochrany spotřebitele. Spotřebitel má velké množství zákonných práv, které ovšem musí aktivně, řádně a včas uplatňovat. Proto jsme vždy připraveni Vám poskytnout konzultaci Vašeho problému, celým procesem uplatňování Vašich práv Vás provést tak, aby byla veškerá Vaše práva důsledně uplatněna a vymožena.

 

V oblasti ochrany práv spotřebitele se specializujeme na:

  • právní poradenství v oblasti odpovědnosti za vady výrobků/plnění
  • uplatňování práv spotřebitelů a realizaci postupu směřujícího k uspokojení práv spotřebitelů z odpovědnosti za vady (vrácení peněz, opravy…)
  • právní pomoc spotřebitelům v rámci poměrů upravených spotřebitelskými smlouvami
  • zastupování klientů v řízeních před soudy a jinými orgány veřejné moci
  • ochranu před nezákonnými podmínkami z formulářových smluv (smlouvy s mobilními operátory, energetickými společnostmi, bankami, pojišťovnami a dalšími subjekty)
  • ochranu před „šmejdy“ – problematika předváděcích akcí apod.
  • a mnohé další…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.