Sepisování smluv a jiných dokumentů

Nabízíme sepisování, revize a analýzu smluv, podporujeme naše klienty při vyjednávání o jejich obsahu a poskytujeme všeobecné poradenství.

Při sepisu smluv i při revidování smluv zpracovaných druhou smluvní stranou klademe důraz na eliminaci potenciálních rizik, která by pro klienta mohla ze smlouvy plynout. Je třeba mít na zřeteli, že dobře formulovaná smlouva může ušetřit vysoké násobky ceny jejího sepisu tím, že z ní nevznikne právní spor, nebo vznikne, ale vhodná textace smlouvy zajistí úspěch v takovém sporu. Kvalitní smlouva může být klíčová i v situacích, kdy máte za to, že žádná smlouva ani není potřeba.

Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí kvalitní přípravu smluv tak, aby maximálně vyhovovaly Vašim zájmům a splňovaly veškeré zákonné náležitosti. Připravíme pro Vás:

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o zápůjčce a výpůjčce
 • komisionářské smlouvy
 • příkazní smlouvy
 • licenční smlouvy
 • smlouvy o zprostředkování
 • smlouvy o zastoupení a plné moci
 • smlouvy o poskytování služeb
 • smlouvy o převodu cenných papírů
 • smlouvy o společnosti
 • smlouvy o tiché společnosti
 • smlouvy o postoupení pohledávky
 • smlouvy o úvěru
 • směnné smlouvy
 • a mnohé další…

 

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.