OBCHODNĚPRÁVNÍ SPORY A ZASTUPOVÁNÍ U SOUDU

Komplexní služby v oblasti obchodněprávních sporů, vymáhání pohledávek a zastupování v soudním řízení.

Spory v oblasti obchodního práva vznikají nejčastěji porušením smlouvy nebo porušením soukromoprávní povinnosti. Klienty zastupujeme jak v soudním řízení, tak při řešení sporů mimosoudní cestou. Právní pomoc v obchodněprávních sporech je základní náplní činnosti advokátní kanceláře. Poskytujeme Vám komplexní právní moc v široké škále obchodněprávních sporů, například:

 • vymáhání pohledávek
 • vymáhání směnečných nároků
 • vymáhání nároků společníků vůči společnosti
 • vymáhání nároků vůči statutárním orgánům
 • vymáhání nároků z nekalé soutěže
 • uplatňování nároků z vadného plnění
 • spory ze smluv o dílo
 • pracovněprávní spory
 • a mnoho dalších typů sporů

Komplexní služby advokátní kanceláře v oblasti obchodněprávních sporů spočívají zejména v následujících službách:

 • posouzení právního postavení stran před zahájením sporu a poskytnutí doporučujícího stanoviska klientovi
 • sepisování předžalobních výzev
 • podpora klienta v jednání o smírném vyřešení sporu
 • sepisování žalob, sdělení a vyjádření
 • sepisování řádných i mimořádných opravných prostředků (odpory, odvolání, dovolání)
 • zastupování při soudních jednáních
 • zastupování v exekučním řízení (jak na straně oprávněných, tak povinných)
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.