PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV

Problematika týkající se obchodních korporací (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) a družstev.

Nabízíme celou škálu služeb napříč obchodním právem tak, aby byl zajištěn zdárný a bezproblémový chod společností našich klientů s důrazem na prevenci případných problémů a na efektivitu a jednoduchost navrhovaných řešení.

V oblasti práva obchodních společností nabízíme tyto služby:

 • problematika nekalé soutěže (konzultace i zastoupení před soudem)
 • zakládání obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) či družstev
 • sepis společenských smluv, zakladatelských listin a stanov
 • přeměny obchodních společností (fúze obchodní společnosti nebo družstva, rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla)
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, akcií apod.)
 • změny výše základního kapitálu, změna formy akcií společnosti, upisování akcií apod.
 • likvidace, zrušení a zánik obchodních společností
 • organizace valných hromad od svolání přes zajištění průběhu po pořízení zápisu o jejich konání
 • řízení před rejstříkovým soudem (zápis změny do obchodního rejstříku, výmazy z obchodního rejstříku)
 • úschova cenných papírů a jiných listin (šeky, směnky)
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.