SEPISOVÁNÍ SMLUV A JINÝCH DOKUMENTŮ

Kvalitní smluvní zakotvení vztahů vznikajících v rámci obchodního styku klientů s jejich obchodními partnery a zákazníkem je klíčem k právní jistotě.

Kvalitně sepsaná smlouva je naprostým základem pevné a bezproblémové obchodní spolupráce mezi ekonomicky činnými subjekty – odstraňuje právní nejistotu, nutí obchodní partnery k rozvíjení férové spolupráce a v neposlední řadě rovněž slouží jako významný důkazní prostředek v případě obchodněprávních sporů.

Zajišťujeme pro Vás zejména:

  • přípravu a sepisování obchodněprávních smluv zcela dle individuálních potřeb klienta
  • úpravy a revize smluv předložených druhou stranou
  • zastoupení při vyjednávání s obchodními partnery
  • úpravu smluvních poměrů směrem dovnitř obchodní společnosti
  • revizi a analýzu stávajících obchodních smluv s důrazem na možná rizika
  • zpracování odborných právní rešerší
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.