Pracovní právo

SEPIS PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

Potřebujete připravit kvalitní pracovní smlouvu, neprůstřelnou výpověď nebo interní směrnici? Jste agentura práce a přejete si komplexní servis?

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ KONZULTACE

Chcete konzultovat zamýšlené kroky ve vztahu k zaměstnancům? Přejete si zjistit, jaká máte práva a povinnosti? Potřebujete vyhodnotit rizika?

Více

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM ČI INSPEKTORÁTEM PRÁCE

Probíhá u Vás kontrola inspektorátu práce? Jste ve sporu o platnost rozvázání pracovního poměru? Zkrátil Vás zaměstnavatel na Vašich právech?

Více