Rodinné právo

Rozvod manželství

Budete se rozvádět? Potřebujete se poradit nebo se nechat provést celým procesem? Obraťte se nás.

Více

Úprava poměrů k dětem

Řešíte svěření svých dětí do péče? Přejete si rozšířit styk s nimi? Platí Váš bývalý partner příliš nízké výživné?

Více

Výživné

Má Váš manžel vyšší příjmy, které s Vámi nesdílí? Platí Váš bývalý partner příliš nízké výživné na děti?

Více

Úprava a vypořádání společného jmění manželů

Potřebujete vypořádat společný majetek s bývalým manželem? Dohodli jste se? Nepodařilo se Vám dohodnout a chcete co největší vypořádací podíl?

Více