OSTATNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Správní právo je široké právní odvětví, které sestává z velkého množství speciálních zákonů.  Jsme připraveni Vám poskytovat konzultace a právní zastoupení i ve správních řízeních vedených podle těchto zákonů. Největší zkušenosti máme se záležitostmi registru vozidel.

 

Ve správních řízení podle zvláštních zákonů Vás nejčastěji zastupujeme v následujících záležitostech:

 • řízení týkající se registru vozidel
 • daňové řízení
 • řízení před živnostenským úřadem
 • vodoprávního řízení
 • řízení před inspektorátem práce
 • řízení podle zákona o státní památkové péči
 • rejstříkové řízení
 • řízení ve věcech ochrany osobních údajů
 • obecné konzultace
 • zastupování ve správním soudnictví
 • sepis správních žalob, kasačních stížností
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.