PRÁVO OBCÍ A KRAJŮ

Poskytujeme komplexní právní servis obcím při výkonu samostatné i přenesené působnosti, vedle obecných konzultací také poradenství při vedení správních řízení a při dispozici s majetkem. Také připravujeme široké spektrum smluv a poskytujeme právní analýzy v nejrůznějších oblastech soukromého či veřejného práva. Rovněž tak poskytujeme právní zastoupení ve všech typech soudních řízení. Vedle obcí poskytujeme právní služby také občanům a obchodním korporacím ve sporech s obcemi a kraji.

Poskytujeme klientům zejména:

 • právní poradenství týkající se samosprávy obcí a krajů
 • porady ve věci veřejných zakázek
 • právní rozbory a audity, konzultace
 • návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky
 • svobodný přístup k informacím
 • volební právo
 • obecně závazné vyhlášky obce a kraje
 • veřejná podpora
 • obecné konzultace
 • spory občanů a korporací s obcemi a kraji
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.