PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

Poskytujeme právní zastupování v řízení o přestupku, a to jak ve správním řízení, tak i v případném soudním řízení ve správním soudnictví.  Nejčastěji zastupujeme klienty v řízeních o přestupku vedených inspektorátem práce a ve věcech dopravních přestupků.

 

Poskytujeme zejména právní zastoupení v:

  • řízení o dopravních přestupcích
  • řízení o přestupcích souvisejících s podnikatelskou činností
  • řízení o přestupcích proti majetku
  • řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
  • řízení před správní soudy
  • sepis opravných prostředků
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.