ŘÍZENÍ U KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Zastupujeme naše klienty v řízeních před katastrálním úřadem, na jejichž konci je provedení vkladu, záznamu či poznámky do katastru nemovitostí. Tímto způsobem se převádí vlastnické právo, zřizuje zástavní právo nebo zřizuje věcné břemeno. Jsme připraveni pro Vás připravit jak příslušné smlouvy, na jejichž základě dochází k zapisované právní skutečnosti, tak i návrh na vklad do katastru nemovitostí, a následně Vás provést celým vkladovým řízením.

 

Ve vztahu ke katastru nemovitostí Vám nabízíme zejména:

  • sepis vkladových listin
  • sepis a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • zastupování ve vkladovém řízení
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.