ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Poskytujeme komplexní právní poradenství při veškerých povolovacích či obdobných řízeních a postupech dle stavebního zákona. Naše klienty pravidelně provázíme od představ a plánů až po získání potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení dle stavebního zákona. Nabízíme také konzultace z hlediska souladu plánované stavby s územním plánem příslušné obce a vykonáváme agendu územního plánování.

 

V oblasti stavebního práva poskytujeme nejčastěji tyto služby:

  • příprava dokumentů a podkladů pro územní rozhodnutí, stavební povolení a další správní rozhodnutí 
  • zastupování v řízení před stavebními úřady v územním a stavebním řízení, zejména o vydání stavebního povolení a kolaudačního souhlasu
  • právní služby spojené s uplatňováním práv ze smluv o výstavbě – reklamace, náhrady škody
  • řešení sporů z právních vztahů při výstavbě
  • právní poradenství v problematice vyvlastnění dle stavebního zákona
  • a mnoho dalšího…

 

 Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.