OBHAJOBA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Trestní právo je považováno za královskou právní disciplínu. Jedná se komplikovanou oblast práva, ve které je hodnocen široký rozsah aspektů, v nichž je nezbytné se dobře orientovat a být vždy připraven je uplatnit ve prospěch klienta. Účinná a včasná obhajoba je zpravidla klíčem k příznivému výsledku trestního řízení.  Čelíte-li obvinění z trestného činu, je nutné shromáždit dostatek důkazů, díky kterým dojde k zastavení trestního stíhání nebo alespoň k uložení mírnějšího trestu. Tyto důkazy a skutečnosti je nezbytné vhodným a účinným způsobem uplatňovat u orgánů činných v trestním řízení. Jsme připraveni ve Váš prospěch využít všech dostupných prostředků, jimiž je možné Vám v této těžké životní situaci pomoci.

Jsme vždy na Vaší straně, můžete se na nás spolehnout. Máme zkušenosti s obhajobou v trestním řízení vedeném i pro tu nejzávažnější trestnou činnost.

 

Pro obviněné činíme následující služby:

 • obhajoba v přípravném řízení včetně řízení o vzetí do vazby
 • obhajoba u výslechu a podání vysvětlení
 • odklony v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o vině a trestu)
 • obhajoba při hlavních líčeních
 • obhajoba při veřejných a neveřejných zasedáních
 • příprava odvolání a obhajoba před odvolacím soudem
 • příprava dovolání
 • příprava ústavní stížnosti
 • příprava podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona
 • příprava žádosti o prominutí zbytku trestu
 • příprava žádosti o podmíněné propuštění
 • příprava žádosti o zahlazení odsouzení
 • příprava návrhů na obnovu řízení
 • obhajoba v řízení o povolení obnovy řízení a v obnoveném řízení
 • příprava žádostí o bezplatnou obhajobu
 • příprava compliance programů v rámci trestní odpovědnosti právnických osob
 • obhajoba ex offo
 • konzultace
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme řešení.