ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Při zastupování poškozených v trestním řízení vždy dbáme na velmi citlivý přístup k těmto obětem trestné činnosti. Nároky poškozených v trestním řízení velmi důsledně uplatňujeme, aby se poškozeným dostalo co možná nejvyššího odškodnění. Vedle trestního řízení vymáháme také nároky poškozených v civilním soudním řízení a v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů u Ministerstva spravedlnosti ČR. Poškozené zpravidla zastupujeme v celém procesu uplatňování jejich nároku, tedy počínaje trestním oznámením až po faktické vymožení nároků.

Pro poškozené zpravidla realizujeme následující úkony:

 • příprava a podání trestního oznámení
 • spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
 • uplatňování nároků na náhradu škody
 • zastupování v přípravném řízení
 • zastupování u výslechů a podání vysvětlení
 • zastupování u hlavního líčení
 • příprava odvolání
 • zastupování v civilním řízení
 • příprava exekučních návrhů
 • zastupování v exekučním řízení
 • příprava a podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
 • pomoc obětem domácího násilí (vykázání agresora ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj)
 • konzultace
 • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme řešení.