ZASTUPOVÁNÍ V INCIDENČNÍCH SPORECH

V insolvenčním řízení může dojít k situacím, kdy je do majetkové podstaty dlužníka zahrnut majetek, který nepatří dlužníkovi nebo kdy insolvenční správce zpochybňuje pravost přihlášené pohledávky. K vyřešení těchto situací slouží incidenční spory.

 

V incidenčních sporech pro naše klienty činíme nejčastěji následující úkony:

  • příprava a podání vylučovací žaloby
  • obranu proti odpůrčí žalobě nebo popření pohledávky
  • právní zastoupení v rámci celého incidenčního sporu
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.