ZASTUPOVÁNÍ VĚŘITELŮ

Jestliže dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, nachází se v úpadku (insolvenci). Věřitel se pak uspokojení svých pohledávek nemůže domáhat v běžném soudním řízení, potažmo v exekuci, ale musí svoji pohledávku uplatnit v insolvenčním řízení. Pro své klienty v této situaci připravujeme insolvenční návrhy a přihlášky do insolvence. Dbáme na splnění všech formálních požadavků, které na věřitele insolvenční zákon klade. Aby byly pohledávky věřitele uspokojeny v co nejvyšší míře, je vhodné vyhledat naši odbornou pomoc.

 

Pro naše klienty – věřitele konáme nejčastěji následující úkony právní služby:

  • příprava a podání věřitelského insolvenčního návrhu
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • právní zastoupení v rámci celého insolvenčního řízení
  • zastoupení v rámci věřitelského výboru
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.