Podle zákona

Podle zákona č. 210/2020 Sb. (dále též „zákon“) je podnikatelům, kteří si pronajímají prostory k podnikání, poskytována ochrana před výpovědí nájemní smlouvy ze strany pronajímatele z důvodu neplacení nájemného. Tato ochrana je médii i samotnými vládními představiteli prezentována jako odklad nájemného. Pojďme se společně podívat, jak je to doopravdy.

Podle zákona č spočívá v tom, že pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo

  1. a) v rozhodné době, a