SEPIS PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

I v oblasti pracovního práva platí, že kvalitně zpracovaná dokumentace s důrazem na prevenci případných sporů a problému je tou nejlepší investicí. Připravíme nebo zrevidujeme pro Vás veškeré pracovněprávní dokumenty a poskytneme Vám komplexní konzultaci. Poskytujeme právní služby zaměstnavatelům i zaměstnancům. Máme rozsáhlou praxi s poskytováním advokátních služeb agenturám práce.

 

Pro své klienty (zaměstnavatele i zaměstnance) poskytujeme následující služby:

  • příprava a revize pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
  • příprava a revize manažerských smluv a smluv o výkonu funkce
  • vyhotovování interních směrnic, pracovních a provozních řádů, vnitřních mzdových a dalších předpisů
  • příprava výpovědí, okamžitých zrušení a dohod o ukončení pracovního poměru
  • příprava podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • příprava vyhotovování dohod o mlčenlivosti
  • příprava vyhotovování dohod o hmotné odpovědnosti
  • konzultace
  • kompletní agenda pro agentury práce
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.