Rozvod manželství

Nabízíme komplexní služby v oblasti rozvodu manželství a s tím souvisejících záležitostí (úprava poměru k dětem, výživné, vypořádání majetku).

Kromě odborné pomoci a zajištění co nejlepšího výsledku řízení pro klienta, je přínos advokáta v otázkách rozvodu v jeho nadhledu na citlivou situací klientů. Pro klienta je mnohdy nemožné potlačit vybudované citové vazby a mít na věc objektivní náhled. Přítomnost nezúčastněné a práva znalé osoby výrazně přispět k racionálnímu řešení celé situace. V případě rozvodů jsme připraveni vyjednávat s protistranou za účelem dosažení dohody, a to především tam, kde je to vhodné pro další výchovu dětí manželů. Časté je také vyjednávání o vypořádání společného jmění manželů. Pokud jednání nevede k dohodě, zastupujeme klienty v jednotlivých řízeních před soudem. Naším cílem je vždy dosáhnout toho, aby byl výsledek pro klienta co nejpříznivější s minimalizací negativních emocí. Absolutní diskrétnost a empatie jsou samozřejmostí. Uvědomujeme si, že se jedná o ty nejcitlivější záležitosti v životě našich klientů.

V oblasti řízení o rozvod manželství nejčastěji poskytujeme následující právní služby:

  • vyjednávání a komunikace s protistranou za účelem nalezení smírného řešení
  • sepisování návrhů, žalob a dohod ve věcech rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a vypořádání společného jmění manželů
  • zastupování v řízeních o rozvod manželství před soudem
  • zpracování dokumentace ke smluvenému rozvodu
  • a mnoho dalšího…

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.