Úprava poměrů k dětem

Úprava poměrů nezletilých dětí musí vždy předcházet rozvodu manželství. Úprava má dvě základní složky – otázku svěření do péče a otázku stanovení výživného.

Záležitosti výchovy a výživy dětí jsou vždy velmi citově náročné. Jejich výsledek je navíc schopný ovlivnit život všech účastníků na poměrně dlouhou dobu. Proto je zcela zásadní přistoupit k řešení takových sporů zodpovědně a vyhledat profesionální pomoc advokáta.

Jsme připraveni využít svého věcného nadhledu, znalostí a zkušeností ve prospěch našich klientů a jejich dětí. S úspěchem zastupujeme v soudních řízeních matky i otce. Způsob právního zastupování přizpůsobujeme tzv. Cochemské praxi, která je ze strany soudů uplatňována stále ve větší míře (od roku 2020 i Okresním soudem v Jihlavě).

 

V oblasti úpravy poměrů k dětem poskytujeme zejména následující služby:

 • komplexní služby od A do Z při úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu manželství (svěření dětí do výchovy, výživné)
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • následná úprava vyživovací povinnosti
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • určení a popření otcovství
 • pěstounská péče
 • osvojení
 • poručnictví
 • opatrovnictví
 • svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů
 • střídavá výchova a společná výchova dětí
 • zastupování před soudy
 • zastupování před OSPOD
 • konzultace a příprava dohod
 • vymáhání dlužného výživného
 • vyjednávání s druhým rodičem
 • sepis příslušných návrhů k soudu
 • sepis opravných prostředků
 • dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • uspořádání bytové situace pro dobu po rozvodu
 • specializace na tzv. Cochemskou praxi

Spočívá Váš problém v něčem jiném? I tak se na nás neváhejte obrátit, Vaši věc posoudíme a nabídneme Vám řešení.